Rzeki

Brda

Brda

Organizujemy niezwykłe wyprawy na kajaki. Brda jest jedną z rzek w północnej Polsce, która stanowi bardzo popularny szlak kajakowy.

Czytaj więcej

Wda

Wda

Wda to jedna z rzek, które znajdują się regionie północnej Polski. Zróżnicowany charakter tego cieku wodnego zadecydował ...

Czytaj więcej

Zbrzyca

Zbrzyca

Zbrzyca jest najpiękniejszym z dopływów Brdy. Trasa spływu niemalże na całej długości wiedzie przez jeziora oraz lasy.

Czytaj więcej

Słupia

Słupia

SŁUPIA - szlak kajakowy rzeki zaliczamy do raczej trudnych. Słupia wraz z dopływami przypomina wody górskich...

Czytaj więcej

Piława

Piława

PIŁAWA- jest najdłuższym dopływem Gwdy. Górny bieg łączy kilka jezior, kolejny wielkie obszary połaci leśnych.

Czytaj więcej

Gwda

Gwda

GWDA - największy prawy dopływ Noteci. Płynie w bardzo malowniczym terenie wśród łąk i lasów.

Czytaj więcej

Łupawa

Łupawa

ŁUPAWA- to nie lada wyzwanie zaliczana jest do najtrudniejszych miejscami niebezpiecznych szlaków kajakowych na Pomorzu. 

Czytaj więcej

Drawa

Drawa

Drawa - szlak kajakowym należący do jednego z ciekawszych, dlatego tak licznie odwiedzany przez rzesze kajakarzy.

Czytaj więcej

Chocina

Chocina

Rzeka, lewy dopływ Brdy o długości 38,88 km. Rzeka płynie przez obszar Borów Tucholskich w województwie pomorskim. 

Czytaj więcej

Kłonecznica

Kłonecznica

rzeka, prawy dopływ Zbrzycy o długości 19,58 km. Przepływa południkowo przez Pojezierze Bytowskie, Zaborski Park Krajobrazowy.

Czytaj więcej

Kulawa

Kulawa

Kulawa to malowniczy dopływ Zbrzycy, którego szlak wodny ma długość 9 kilometrów i jest dostępny raczej dla kajaków jedynek. 

Czytaj więcej