Drawa

Drawa - szlak kajakowym należący do jednego z ciekawszych, dlatego tak licznie odwiedzany przez rzesze kajakarzy.

Drawa jest prawym dopływem Noteci, toczy swe wody przez malownicze tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zbocza rzeki zarośnięte mieszanym drzewostanem : buka, dębu, olch, jesionów, świerków. Znaczna część Pojezierza objęta jest ochroną rezerwatu dla bezpieczeństwa zachowania specyficznej formy ukształtowania terenu. Piękno Drawy polega przede wszystkim na zmienności krajobrazu doliny rzecznej i zróżnicowaniu koryta. Szlak jest na przemian wąski i szeroki, płytki lub głęboki, bystry lub leniwym. Z dnem mulistym, piaszczystym czy kamienistym o brzegach płaskich, urwistych, suchych i zadrzewionych.
Drawa jest dostępna dla kajakarzy na całej swej długości od jeziora Żerdno, aż do ujścia Noteci. Nie jest ani zbyt trudna ani zbyt uciążliwa, chociaż trafiają się bystrza o charakterze górskim, progi wodne i okresowe zatory. Na całej długości rzeki są tylko cztery stałe miejsca, w których należy przenieść kajak. Są to: zabytkowy młyn we wsi Głęboczek, młyn w Złocieńcu, elektrownia wodna Borowo, elektrownia wodna Kamienna.
Drawą kilkakrotnie spływał ks. Karol Wojtyła, dlatego właśnie jego imieniem nazwano ten szlak - Szlak Jana Pawła II.

ATRAKCJE NA SZLAKU
Drawski Park Krajobrazowy
Drawieński Park Narodowy
Rezerwat - "Drawski Matecznik"
Elektrownia wodna Kamienna
Rokokowy pałac we wsi Drawsko
Poligon wojskowy - zakaz wstępu
Ruiny zamku z XIII wieku w Złocieńcu

Trasa sugerowana:
Prostynia - Krzyż liczy 90 km, należy do najciekawszych i chętnie przemierzanych szlaków kajakowych. Tylko dla obytych z kajakowym rzemiosłem.

1. Prostynia - Rościn - 6 km
2. Rościn - Drawno - 10km
3. Drawno - Barnimie - 11km
4. Barnimie - Bogdanka - 10km
5. Bogdanka - Pstrąg - 15 km
6. Pstrąg - Stare Osieczno - 11km
7. Stare Osieczno - Przyborowo - 16km
8. Przyborowo - Krzyż -10 km

Wiedzieć warto: Drawieński Park Narodowy powstał w 1990r. powierzchnia 8626 ha, pod ochroną ścisłą 368 ha; obejmuje centralną część Równiny Drawskiej, w obrębie puszczy drawskiej; przeważają równiny sandrowe z głębokimi wąwozami rzek, czasem z jeziorami rynnowymi; w szacie roślinnej dominują lasy, głównie bory sosnowe, także lasy bukowe, grądy grabowe, łęgi i olsy, ostoje rzadkich gatunków zwierząt, np. bobra, bociana czarnego, bielika.

Wskazówki:
- most drogowy w Drawinku trzeba uważać na uskoki i silne bystrza, kamieniste dno,
- kilkaset metrów poniżej mostu przy ruinach XIX wiecznego tartaku przy resztkach budowli hydrotechnicznych i pozostałościach po moście nurt szybko ucieka, rwie na przewężeniach, a zalegające w korycie rzeki głazy i leżące w poprzek drzewa mogą przyprawić o zawrót głowy.

Długość rzeki - 186 km
Długość szlaku - 173 km
Dorzecze - 3296 km2
Przepływ - 21,6 m3/s
Spadek - 0,6 %

 

DRAWA - TRANSPORT - odległości w jedną stronę

Czaplinek (110 km)
Stare Drawsko (115 km)
Rzepowo (120 km)
Głęboczek (120 km)
Złociniec (125 km)
Dalewo (135 km)
Drawsko Pomorskie (145 km)
Mielenko Drawskie (145 km)
Gudowo (140 km)
Lubieszewo (135 km)
Prostynia (160 km)
Drawno (175 km)
Barnimie (180 km)
Konotop (185 km)
Jaźwiny (185 km)
Moczele (175 km)
Głusko (175 km)
Stare Osieczno (170 km)
Przeborowo (200 km)
Lokacz Wik (190 km)
Krzyż Wielkopolski (190 km)